MILJØPOLICY

Nedenfor har vi samlet information om indholdet i vores midlertidige tatoveringer, de tests, vi har udført, og om den aktuelle lovgivning for kosmetiske produkter i Europa: EU’s kosmetikforordning 1223/2009 samt Like Inks miljøarbejde.

Miljøarbejde  
Fra 2022 vil alle miljøspørgsmål hos Like ink blive ledet af en særlig miljøansvarlig. Gennem denne miljøansvarlige øges koordinationen og integrationen i virksomheden og med vores leverandører, medarbejdere og samarbejdspartnere. Like inks miljøarbejde, som startede allerede i 2014, omfatter projekter og aktiviteter relateret til alle virksomhedens aktiviteter.

Like ink fake tattoos har altid været og vil altid være veganske. Dette er en vigtig sag for os, og det betyder, at ingen ingredienser kommer fra dyr, og vores produkter er heller ikke testet på dyr. Dette er også et krav, som vi stiller til vores leverandører.

Når det kommer til ingredienser i vores tatoveringer, tilbyder vi kun vores eget hudvenlige, veganske tatoveringer, som er testet i henhold til European Cosmetics Regulation EU 1223/2009 og er registreret i CPNP, som er et register over alle kosmetiske produkter på det europæiske marked. At være registreret i CPNP er et krav for at en kosmetisk produkt kan være på markedet. Udover dette har vi udført stabilitetstest, holdbarhedstest og kemikalie-tester, som viser, at vores gnuggisar ikke indeholder skadelige kemikalier og ligger under aktuelle grænseværdier. Vi har også en EN71-3-rapport (test i henhold til legetøjsdirektivet i Europa) samt en dermatologisk test, hvor 50 personer (28 raske personer, 3 med eksem, 3 med allergi og 16 personer med følsom hud) ikke havde nogen reaktion i løbet af testen, som varede i 14 dage. Like inks gnuggitatueringer opfylder i dag alle de høje krav, som EU stiller til kosmetiske produkter.

Dette sammen med de valg, vi har truffet med hensyn til server, trykkeri, transportfirma og leverandør af alle tryksager, vi skal bruge, betyder, at vi tør kalde vores gnuggistatueringer for et meget godt og sikkert valg. Dette gælder uanset om du leder efter et miljøvenligt markedsføringsmateriale til både indendørs og udendørs arrangementer, til fester, bryllupper, til dig, der er tatoveringsinteresseret, og til alt det andet spændende, man kan bruge Like inks gnuggisar til!

Bæredygtigt materiale bygger fremtiden, og selv om Like ink er en lille spiller i en stor verden, vælger vi at træffe de bedst mulige miljøvalg. Nedenfor kan du læse mere om Like inks og vores leverandørers miljøarbejde.

I hverdagen

  • All skriftlig kommunikation foregår digitalt
  • Vi modtager alle fakturaer digitalt
  • Kildesortering
  • Konstant dialog om miljøforbedrende foranstaltninger
  • Miljøvenlig produktudvikling
  • Sikre, at vores leverandører opfylder vores høje miljøkrav
  • Print-On-Demand – Vi producerer gnuggisær efter modtaget bestilling. Alt materiale udnyttes og ender hos kunden i stedet for på en lagerhylde.
  • Valg af leverandører

Tryksager
Der er store miljøgevinster ved at anvende de rigtige forsendelsesmaterialer, kuverter, følgebrev, pakkeforsendelser, tape og mærkater.

CO2-udledningen fra produktion og transport af alt papir, vi køber ind, kompenseres gennem træplantning i Afrika. På den måde bidrager vi ekstra til at modvirke drivhuseffekten på vores smukke planet.

Der findes mange miljøcertificeringer for disse produkter, nedenfor vil vi uddybe, hvad det faktisk betyder.

FSC® (Forest Stewardship Council)  
Forest Stewardship Council® (FSC®) er en global nonprofit organisation, der har til formål at fremme ansvarlig skovforvaltning på vores planets skove. FSC definerer standarder, der er baseret på principperne for ansvarlig skovforvaltning og er i overensstemmelse med miljømæssige, sociale og økonomiske interesser.

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification)
PEFC-certificering garanterer, at papiret, vi køber, er fremstillet af papirmasse fra bæredygtigt forvaltede skove. Det betyder, at man beskytter skovressourcer og tager nøje hensyn til den økonomiske og sociale velfærd for den berørte befolkning.

PCF (Process Chlorine Free)
Dette betyder, at papiret er fremstillet helt uden brug af klor i processen ved blegning.

EU Ecolabel (EU-blomsten)
EU-blomsten er en europæisk certificering, der styres af EU-kommissionen med uafhængige og upartiske organisationer. Sammen er de ansvarlige for implementering på nationalt niveau. EU-blomsten garanterer en lav miljøpåvirkning ved fremstilling af papir. Det betyder lave luft- og vandudledninger, reduceret elforbrug og minimalt spild.

Svanen eller Nordic Eco Label Svanen-certificeringen
Og kriterierne bestemmes af den nordiske miljømærkningsnævn. Når det gælder papir, blev der i de første kriterier kun stillet 3 krav til lave emissioner: svovl til luft, klororganiske forbindelser og iltforbrugende stoffer til vand. Disse kriterier er sidenhen blevet skærpet flere gange og er i dag et omfattende og dækkende dokument.

ISO 9001-certificering Vores leverandør af tryksager er certificeret i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Blue Angel
Den farve, vi bruger til at producere gnubletatoveringer, er Blue Angel-certificeret. Det er en mærkning, der viser, at produktet belaster miljøet mindre og opfylder høje krav til beskyttelse af menneskers sundhed. Men det stiller også høje krav til kvalitet!

Transport
Vi hos Like ink producerer alle tatoveringer i Malmö, Sverige.

Vi foretager et lille antal store indkøb af det materiale, vi forbruger om året, for at mindske unødvendige transporter. Malmö er en mindre by, og skateboard og cykel er det naturlige transportmiddel, når vi bevæger os mellem trykkeri, møder og kontor. Udover fysiske møder i Malmö er vi som onlineforhandler vant til at kommunikere digitalt.

For leverancer/transport til vores kunder, som er en del, samarbejder vi i mange år med Postnord.

Dermatologisk test: Download rapport
EN71-3: Download rapport
Kemikalie-test: Download rapport

Udover dette har vi ladet to virksomheder, der arbejder med sikkerhedsvurdering af kosmetiske produkter, foretage deres vurdering. Begge vurderer, at Like Ink opfylder gældende lovgivning, og at vores tatoveringer er sikre at anvende.

Ingredienser
Farve
Polyester resin, Styrene acrylate copolymer, Synthetic Wax, Silica, CI 77891, CI 77266, CI 15850, CI 74160, CI 19140

Plastfilm med lim
Cellulose, Polyethylene Terephtalate, Acrylates Copolymer, Polypropylene 

Papir med lim
Cellulose, Clay minerals, Acrylates Copolymer, Starch Acetate, Dextrin, Silica

Dermatologically logga

DERMA TESTED

EU Cosmetic Regulation logo

COSMETIC REGULATION
EU 1223 / 2009

Im Vegan logo

I´M VEGAN APPROVED BY DJURENS RÄTT

Kemikalietest logotyp.

CHEMICAL TESTED

EN71 logo

EU SAFETY OF TOYS

Hvordan genanvender jeg en fake-tattovering?
Skyddsplasten som tas av innan applicering: Genanvendes som plast.     Pappret som lossnar når du applicerer tatoveringen: Genanvendes som papir

Faketatoveringen vil gradvist falde af i små stykker, og det er helt okay ikke at genanvende den. Hvis du vasker gnubbetatoveringen af, vil der være en lille mængde farve og lim, som skal smides i husholdningsaffaldet.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@likeink.se.